I Maastricht funderade vi på att ta en annan väg – än den som de flesta talar om – och köpte en kartbok med beskrivning över den vägen. Det bör en ha för en behöver den informationen som finns i den.
Efter några dagar resonerade vi att det är kanske bäst ändå att ta den beprövade vägen som vi har läst mest om och började söka efter en ny kartbok – utan framgång.
Nu avslutar vi Belgien som har vänt våra tidigare negativa erfarenheter till att det är ett mycket fint och vackert land att färdas på kanaler i.
Vi har hitills inte betalat något för att färdas på detta otaliga och omfattande kanalsystem som finns i Europa – förutom Göta kanal – det är mycket gentilt.
Innan en passerar gränsen till Frankrike ska en gå in på ett kontor och köpa en vingette – ett färdbevis – för den tiden som en ska färdas på franska kanaler, det är nu gjort och räcker året ut till priset av 286 € samt att vi fick en liten dosa som ska fjärrstyra de obemannade slussarna framöver, det var bara det att två slussar fram var det stopp på grund av att en pråm hade mosat något och det höll på att lagas och det skulle ta ca 3 dagar…nu har vi fått veta av andra resande tidigare, att det är ca 15 % som är rätt av det som informeras. Ja just det – vi fick också veta att det inte fanns något vatten längre fram på La Meuse så hela den etappen var avstängt tills vidare…
Däremot var det fortfarande ok på den andra vägen som vi köpte boken för, så nu blir det den i alla fall.
Vi ligger nu i Givet tillsammans med ca 10 andra båtar av olika nationaliteter och väntar på att slussen ska lagas och jag antar att alla kommer att gå den vägen vi ska nu, för det finns ingen annan, om det inte kommer mycket regn framöver.

Belgisk flagga

Fransk flagga

Givet

Saxofonöl

Nu är vi här