Idag besöker vi den antika staden Pompeji, som begravdes i brinnande aska år 79 e Kr efter ett stort utbrott av vulkanen Vesuvius. I mitten på 1700-talet startades utgrävningar och återskapande av staden som pågår fortfarande och är mycket omfattande. Vi unnade oss en taxi för fyra för att slippa trassla med buss och tåg. Säkerhetskontrollerna var omfattande vid ingången – handsprit, munskydd och tempning av pannan samt 1,5 meter mellan alla, sedan kontroll – som på flygplats – av väskors innehåll, som inte heller fick vara för stora.

Det kändes lite kusligt att vara här och veta om all denna tragik som utspelats på den här platsen, men samtidigt otroligt, vad mycket antik historia som tagits fram. Hela den platsen vi besökte har alltså legat begravd under sex meter aska och allt gick så fort så det var inte så många som hann rädda sig. Nu är det återskapat så världen kan ta del av hur livet såg ut, med trädgårdar, vinodlingar etc .

Det mesta funna och återskapade materialet finns på museer i Neapel. De har bla utifrån de håligheter/formar som blev kvar efter de levande ting som förintades av den brinnande askan, kunnat göra avgjutningar och då få en uppfattning av hur originalet såg ut. Läs mer om Pompeji