Tisdag och vi lämnar “den feminima Saone och fortsätter i den maskulina Rhone” som vi läste i vår kanalbeskrivningsbok!? Vi har också läst att det kan vara mycket starka krafter av vatten, vind, strömmar etc. Floden var knappt farbar stundtals – förr i tiden, men efter att vissa sträckor kanaliserats så har de starka krafterna tyglats något, men en ska vara uppmärksamm på de förhållanden som råder för dagen. Vi åkte ut på morgonen i solsken, vindstilla och en halv knop medström – det var väl maskulint! En hänförande utsikt från dalgången vi åkte i och hela bergskammarna – på båda sidor om oss – fullt med vinodlingar, så vackert. Varefter dagen gick så ökade vinden från söder och det blev en stark motvind och faktiskt en del vågor, floden kan ju vara upp till ca 500 meters bredd på sina ställen och då hinner det blåsa upp till vågor. Vi möter ett par charterbåtar som är jättelånga och ett par pråmar som också är jättelånga annars är det ingen trafik på floden. Var är alla som är i vår situation? Vi möter några “hemvändare.
Slussarna är stora och kommersiella, 10-15 meter höga, 200 meter långa och har flytpollare – dvs en förtöjer vid en lämplig pollare och den följer med ner – två slussar idag.
Vi har de senaste dagarna haft kontakt med några personer som alla har sagt att det kan bli ganska kallt vid övervintring i södra Frankrike, res ner till varmare trakter….har de sagt… Vi hade nog tänkt stanna på någon populär övervintringsplatsplats i kanske Canal de Midi. Nu börjar andra tankar komma…
Det som känns svårt att veta är hur långt vi kan komma medans det fortfarande känns tryggt att segla, vi behöver boka plats nu i så fall…men det får mogna någon dag, under tiden drar vi oss vidare söderut.
Idag kom vi till Andance, vid en flytponton som är gratis med tillgång till vatten enl “boken”. Det var bara det att det var en hållplats för en liten passagerarbåt. Vi var ju rätt sena så vi räknade med att den hade kört färdigt för dagen. Vatten fanns om en ville ränna uppför en brygga och fylla dunk, det ville Anders, många gånger.

Stor sluss

Vattenfall brevid sluss

Vinodling

Vy

Andance