Vi förtöjde i Långedrags marina, som drivs av GKSS (Göteborgs kungliga segelsällskap). Vi hade stämt träff med bekanta – Barbro och Carl-Olov – som har sin hemmahamn här, de har också varit längeseglare och vi var bjudna till deras båt på middag. Vi hade mycket gemensamma minnen att prata om från platser vi alla besökt och kvällen gick fort, tack för en trevlig kväll och gott att äta.

Efter Långedrag var det dags att åka på Göta älv genom Göteborg och vi passerade flera broar, den första var Älvsborgsbron som vi kunde passera under utan åtgärd, därefter kom den nybygda Hisingsbron där vi fick kalla på brovakten för lyft, det är fasta öppningstider men man måste anmäla intresse. Sedan kom Marieholmsbroarna där en av dem är järnvägsbro och behöver öppnas. De öppnar efter tågens tidtabeller och det kan bli lite väntan, men vi hade flyt och det blev bara ca en kvarts väntan, sedan var det någon mer bro som fick öppnas för oss, men bra flyt hela dagen tycker vi. Under resans gång blev vi omkörda av en ribbåt med blåljus, när de kom tillbaka meddelade de att ett fartyg stog på grund i älven men passage för oss var inga problem. Senare fick vi en bild skickad till oss via Roger som sett en bild från en Facebookgrupp om ett fartyg som satte sitt fartyg på grund i Göta älv i går för att de hade brand ombord. Gissa vilken båt som också kom med på bild….

Sedan blev det dags för den första slussen som tog oss upp till Lilla Edet, där vi också skulle stanna för natten precis efter. Det låg ett stort fartyg där vi skulle svänga in till platsen, så vi blev lite förvirrade och tyckte det såg skumt ut så vi åkte några tiotal meter till och stannade på en väntplats för slussare, inte så mysigt men säkert.

I Lilla Edet finns Sveriges första sluss som byggdes i början på 1600-talet och kan beses som ett fornminne (lite stenväggar och gräs). Den nuvarande slussen kommer att ersättas av en planerad byggnation av typen triangelsluss som ska vara bättre ur säkerhets – och miljösynpunkt.

Det finns ett kraftverk här som togs i drift 1926 och syftet var att försörja västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg ned el, men har inte den ärofyllda uppdraget längre idag utan nu går elen ut i allmänna nätet.

Staden Lilla Edet kan vi inte säga något om men de har i alla fall en ICA-affär.

Trollhättan är en trevlig, ren och välskött stad som omges och innehåller mycket vattendrag och kanaler. Man har lyckats tämja forsen som passerar staden och utnyttjat kraften till ett antal kraftverk som genererar mycket el. Man har också byggt kanaler med fyra slussar så leden är farbar för stora fartyg och och fritidsbåtar, skullnaden i höjd mellan Lilla Edet och Trollhättan är 62 meter. Allt detta har gjorts mycket tillgängligt för både turism och övriga näringen med promenadstråk och vägar utmed vattendragen, parker med vackra planteringar, bänkar att sitta på och njuta av det runt omkring och skyltar med information om historik och teknik. Det åkte en liten buss med vagn runt i områdena – typ turisttåg – som man kunde kliva på och åka till de olika intressanta platserna, något som imponerade på mig var att där hållplatserna för tåget fanns var det en QR- kod att läsa in med mobilen, för att hämta en interaktiv karta där man i realtid kunde se befann sig bussen var och hur den rörde sig.

Dag två gick vi till SAAB muséet och insöp lite nostalgi och även såg prototyper på bilar som aldrig kom ut på marknaden, kul att se så många modeller. Det var så varmt ute när vi skulle bege oss hemåt, så vi tänkte haffa den lilla bussen för transport hem. Vi tittade på den interaktiva kartan, men bussen rörde sig inte på en kvart så jag muttrade lite och vi började gå hemmåt, man kanske inte kan lita på tekniken och det digitala, typiskt när det var så varmt. När vi var nästan framme vid båten såg vi att den sista bron innan hamnen vi låg vid, inte var helt nedfälld och bommarna var nere och bussar, bilar och fotgängare köade för att komma över bron, så även den lilla bussen, det var därför den inte visade någon rörelse på den interaktiva kartan…den är förlåten och hoppet återställt. Bron var ur bruk hela kvällen och trafiken leddes om, fotgängare och cyklister kunde dock passera för det var bara några centimeter som fattades för att bron skulle signalera ok. Någon berättade för oss att det händer titt som tätt på grund av värmen så broklaffarna expanderar, de spolade med kallt vatten under natten och morgonen efter var allt igång igen. Vi blev aldrig drabbade av detta eftersom vi passerade bron dagen innan.

Färden gick vidare under nästa förmiddag mot Vänersborg.